Logo

Zaštita podataka

DODATAK O ZAŠTITI PODATAKA

Ako koristite Planator usluge, ovaj Dodatak o zaštiti podataka (" Dodatak o zaštiti podataka " ili "DPA") uključen je i čini dio Uvjeta poslovanja Planator partnera i/ili drugog primjenjivog ugovora sklopljenog između Partnera i Planator ( " Sporazum ").

Ovaj Dodatak o zaštiti podataka utvrđuje zahtjeve za Freshinu obradu osobnih podataka u ime Partnera u svrhu pružanja Planator usluga.

Ovi dodatni uvjeti stupaju na snagu od datuma kada Partner sklopi Ugovor. U slučaju bilo kakvog sukoba između uvjeta ovog Dodatka o zaštiti podataka i uvjeta Ugovora , odredbe (uključujući definicije) ovog Dodatka o zaštiti podataka imat će prednost u mjeri u kojoj se predmet odnosi na obradu osobnih podataka.

Definicije

Uz definirane pojmove navedene u Uvjetima poslovanja Planator partnera , sljedeće riječi i izrazi imat će sljedeća značenja:

// TODO

Uloge i usklađenost sa zakonima o zaštiti podataka

Partner je kontrolor osobnih podataka klijenata partnera, a Planator je obrađivač osobnih podataka klijenata partnera. Svaka strana će se pridržavati primjenjivih zakona o zaštiti podataka. U odnosu na strane, Partner snosi isključivu odgovornost za točnost, kvalitetu i zakonitost osobnih podataka i načina na koji su osobni podaci stečeni, uključujući i to da Partner i Planator mogu zakonito poduzeti obradu opisanu u nastavku.

Svaka strana će imenovati pojedinca unutar svoje organizacije ovlaštenog za odgovaranje na upite u vezi s osobnim podacima, te drugoj strani dati kontakt podatke za tu osobu. Svaka će strana odmah rješavati takve upite.